மானங்கெட்ட ஸ்டிக்கர் ஒட்டி…..வாட்சப் ஆத்தா என்று……..அழைக்கப்படுவீர்கள்

பாட்டி……..ஆத்தாவாகி………..ங்கொக்காவான…….கதை.

ஆத்தா நிர்வாக குளறுபடிகளை மறைக்க வாட்ஸ்சப்பில் வெளியிட்ட அறிக்கையை தொடர்ந்து நெட்டிசன்கள் வறுத்தெடுக்க ஆரம்பித்துள்ளனர்.

Leave Your Comment