நமது பயணத்தில்…

நல்ல நட்பு நம்மையே வாழவைக்கும்

கெட்ட நட்பு நம்மையே கெடுத்துவிடும்

நட்பு இன்றி நம் பயணம் தொடராது

நல்ல நட்பை நாடி நாம் பயணிப்போம்!

Tags :

Leave Your Comment