பேய் படிக்குமா ?

1974- காலகட்டம், அப்பொழுதெல்லாம், பதினோராம் வகுப்புதான் பள்ளிஇறுதி வகுப்பு. நானும் என் தம்பியும் உறாஸ்டலில் தங்கி படித்தோம்.
                                  நான் பதினோராம் வகுப்பு ”ஏ” பிரிவிலிருந்தேன். ஆங்கில வகுப்பாசிரியர் முதன்முதலாய் வகுப்பில் நுழைந்தார்.

மேலும் படிக்க »

Report Story