நதிக்கு பாடலா ?

நதிக்கு பாடலா ?
          உனை தேடி அலைகின்றோம் உயிர் வாழவே                          
        ஓடோடி வருவாயா ? மண்மீது  எமைத் தேடியே !
 

http://kavithaigal0510.blogspot.com
நதிக்கு பாடலா ?

Report Story