அவன்தானே படைப்பாளி

அவன்தானே படைப்பாளி-
ஏதோ…… ஏதோ
கிறுக்கியதை
கவிதை என்றார்கள்!
கவிதை ஆனதால்
என்னையும்………
கவிஞன் என்றார்கள்!
kavithaigal0510.blogspot.com
அவன்தானே படைப்பாளி-இனிய கவிதை உலா

மேலும் படிக்க »

Report Story